Undervisningsforløb i hydraulik med VR-teknologi

Vi udvikler nye undervisningsforløb i hydraulik med VR-teknologi sammen med vores samarbejdspartner Innopixel.

Teknologien gør det muligt at undgå unødig håndtering af sundhedsskadelig olie. Det er ikke for at tage den fysiske del ud af undervisningen, men for at træne i et risikofrit miljø. Det giver et godt grundlag for at arbejde med hydraulik på en forsvarlig måde.

Vi har brugt nogle uger på at udvikle et træningsredskab, der gør hydraulik undervisningen tilgængelig på en hensigtsmæssig måde også uden for den almindelige undervisningstid. Så eleverne kan bruge VR-oplevelsen til selvtræning. At bruge digitale platforme som VR er nu blevet en naturlig del af undervisningen,” siger direktør Michael Lundorff-Hansen fra Innopixel.

Innopixel har lavet en moch up og præsenterede Videnscentret for en teaservideo af VR-platformen.

VR-oplevelsen er opbygget ud fra de hydraulikstationer, som allerede findes i værkstedsmiljøet på landets uddannelsesinstitutioner. Opgaverne, som eleverne får i den virtuelle verden, er de samme, som allerede bruges, hvor de skal opbygges korrekt efter diagrammer. Selve VR-oplevelsen er nu baseret på en simpel omstilling, hvor ventiler og cylindre skal kunne bevæge sig frem og tilbage.

Ambitionen er at få programmet i VR udbredt til undervisningen i hydraulik på landets uddannelsessteder men også internationalt. Foreløbig har Innopixel lavet en moch up, der skal arbejdes videre med.

Interesseret i projektet?

Søren Abildgaard KristensenKonsulent40238805sakr@sde.dk