EUC Syd er i fuld gang med at udvikle læringsforløb for deres lærlinge inden for automationsteknologi, der kan bidrage til den grønne omstilling.

Et nyt læringsforløb ved EUC Syd i Sønderborg skal klæde lærlinge, der uddanner sig inden for automationsteknologi på med værktøjer til, at de aktivt kan bidrage til den grønne omstilling.
Læringsforløbet udbydes på forskellige niveauer og vil særligt fokusere på:

  • verdensmål nr. 12 omkring ansvarligt forbrug og produktion
  • verdensmål nr. 9 som omhandler industri, innovation og infrastruktur.

Læringsmodulerne tager fx udgangspunkt i: Formindske energiforbrug, innovative produktionsmetoder, nye materialer, mindre spild, øget genbrug af teknologi og håndtering/reduktion af affald.

Baggrunden for initiativet er, at der er behov for en massiv uddannelsesindsats i erhvervsuddannelserne for at fremtidens faglærte kan løfte opgaven med den grønne omstilling. Ifølge en ny analyse som Industriens uddannelser har lavet, så vil der være en merefterspørgsel på 116.000 årsværk endvidere skal der investeres over 400 mia. kr i den grønne omstilling. Det betyder, at der på alle uddannelser inden for industrien vil være et behov for flere faglærte med de rette kompetencer.

Leif Keller Elsborg

Kontakt EUC SYD

Leif Keller Elsborg
Afdelingschef