Bæredygtighed og FN’s verdensmål i erhvervsuddannelser

Grøn tankegang udbredes til industri- og byggefag.

“Der skal tænkes over bæredygtighed på lige fod med alle andre kriterier, når der vælges materialer, metoder og løsninger. Det er meget vigtigt, at det at tænke og agere bæredygtigt bliver en naturlig indlejret del af undervisningen og mindsettet hos undervisere og elever”, lyder det fra Nicolaj Duus.

I videoen fortæller områdeleder Nicolaj Duus om projektet: Den grønne tankegang skal udbredes til industri- og byggefagene på erhvervsuddannelserne på Syddansk Erhvervsskoles i Odense.

Projektet sker i samarbejde med UngdomsByen og er støttet finansielt af Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) og Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd).

Kontakt os

Leif Keller ElsborgVidenscenterchef51314795lke@eucsyd.dk