3. FABRIKSDAG om Bæredygtighed og GRØN omstilling

Vi var med da landets Videnscentre igen var samlet til 3. fabriksdag om udvikling af bæredygtig uddannelse.

Omdrejningspunktet var en fysisk kasse, der skulle få lærere og elever til at arbejde sammen om bæredygtighed.

På 3. fabriksdag var det blevet tid til at præsentere prototyperne i arbejdet med det grønne og bæredygtige. Dagen bød bl.a. på oplæg om klimaets tilstand her og nu – fra en af verdens førende klimaforskere Sebastian Haugaard Mernild fra Syddansk Universitet.

To Videnscentre blev udvalgt til at få sparring på deres prototyper: Videnscenter for Velfærdsteknologi og Videnscenter for Digital Handel. Sebastian Haugaard Mernild, der er professor i klimaforandringer, kom forbi og udover hans sparring til projektidéerne skitserede  han, hvordan det står til med klimaets tilstand.

Prototyperne handlede bl.a. om at iværksætte en dag om bæredygtighed, der afholdes hvert år, hvor man på landets 14 SOSU-skoler hylder de bedste lokale ideer og samler dem i et idé- og projektkatalog. Alt sammen meget praktisk med en fysisk inspirationskasse, der får lærere og elever til at arbejde sammen om film og opgaver.

Tak til Axel Ole Færgemand Hoppe  og kollegerne fra CIU, der satte rammerne for fabriksdagen i Odense.

Videnscenter for Velfærdsteknologi fremlægger deres prototype.