Grønne initiativer

Vi er i fuld gang med at omsætte midlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet til konkrete grønne initiativer.

”Vi omsætter både midlerne til ny viden, der tilfører erhvervsskolesektoren nye idéer og kompetencer men også for at hjælpe og ruste branchens virksomheder til fremtiden. Vi går efter at vores elever skal opleve ny teknologi og bære både viden og nye idéer ud i virksomhederne gennem deres lærepladser.
Eric Wanscher
Videnscenterchef

Vi glæder os til mange nye grønne aktiviteter i selskab med dygtige samarbejdspartnere:

  • Det første vi sætter i gang er et analysearbejde af behovet for kompetencer blandt kommende erhvervsskoleelever. Det gør vi i samarbejde med Mandag Morgen og Videnscenter for Automation og Robotteknologi i Nord.
  • Næste initiativ vi går i gang med er at indføre undervisningsplaner, der kan kompetenceudvikle erhvervsuddannelserne i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål. Tanken er, at vi skal udfordre os selv.

Vi vil løbende informere om alle de øvrige grønne aktiviteter.