Vi skal tænke i bæredygtig dannelse, når det gælder bæredygtig udvikling og grøn omstilling for eleverne på erhvervsuddannelserne. Det lærte dagens ”Learning Factory” os, da vi deltog sammen med landets andre videnscentre.

Over 20 medarbejdere og chefer fra Videnscentrene var samlet for at arbejde med, hvordan vi kan dygtiggøre os inden for grøn omstilling i erhvervsuddannelserne. Denne inspirerende dag var starten på et øget samarbejde på tværs. Videnscentrene vil i løbet af foråret igen mødes for at styrke udveksling af erfaringer og viden på området bæredygtig udvikling.

Dagen inspirerede til det videre arbejde med automatisering og robotteknologi på en optimal måde, hvor grøn omstilling fortsat er et nøgleord for vores fokus i 2022. Opgaverne for videnscentret inden for emnet er mange og består bl.a. i arbejdet med grønt 3D print, energioptimering af robotceller og lign.

Vores samarbejdspartner Center for it i undervisningen faciliterede ”Learning Factory” om grøn omstilling.

Undervejs fik vi gode faglige indspark i gruppearbejde sammen med kollegerne fra Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord.