Robotbrag 2021 afholdt med stor succes

Vi gør status på Årets Robotbrag 2021, som blev afholdt på Teknologisk Institut den 26. og 27. august. I år kunne vi fejre, at det er 100 år siden, at ordet robot første gang blev anvendt. I løbet af de to dage kunne virksomheder, interesserede, undervisere, elever og studerende få syn for, hvor langt man efter 100 års robotinnovation er kommet og samtidig, hvad der venter i fremtiden.

Den 26. august slog Robotbraget rekord med over 1.900 besøgende og over 75 virksomhedsstande. Robotbraget blev som noget nyt i år udvidet med en ekstra dag, og den 27. august kunne vi, i samarbejde med Videnscenter for Automation og Robotteknologi Nord, Teknologisk Institut, DIRA og robotklyngen, invitere ind til Læringsdagen. En dag specifikt målrettet elever fra ungdoms- og erhvervsuddannelser, studerende fra akademier og universiteter, samt deres undervisere fra hele landet.

Samarbejde mellem videnscentre
Vi gik sammen med Videncenter for Automation og Robotteknologi Nord ind i opgaven som medarrangører på Læringsdagen. Robotbraget 2021 og Læringsdagen var med til at danne præcedens for et endnu tættere samarbejde videnscentrene imellem. Videnscenterchef Eric Wanscher fortæller:

”Vi vil gerne arbejde endnu tættere sammen med Videncenter Nord og styrke vores allerede eksisterende samarbejde. Vi har en fælles opgave om at løfte viden om den teknologiske udvikling på tværs af regioner.”

Fremadrettet skal en højere grad af vidensdeling og flere fælles arrangementer skabe grundlag for samarbejdet.

Hele køreturen værd
Næsten 700 elever fra erhvervsuddannelserne og 300 studerende fra de videregående uddannelser besøgte Læringsdagen. På dagen kunne de bl.a. Opleve de nyeste robotter, tanke op på den nyeste viden og møde potentielle arbejdsgivere eller kommende lærepladser blandt de 70 virksomhedsstande.

”Vi har set en masse robotter, fået en masse ny viden inden for industrien – hvad man kan med robotter og alle de mange processer, som er involveret. Dagen har været hele køreturen fra Midtjylland værd.”
Automatikteknikerelev fra Mercantec.

Læringsdagen skulle samtidig også give ny inspiration og viden til de undervisere, der skal udruste de unge til fremtidens arbejdsmarked. Derfor var der også arrangeret en lærerlounge, hvor undervisere kunne netværke på tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner.

”Vi er imponeret over alle de muligheder, der er med de uddannelser, som eleverne er i gang med. Vi er blevet inspireret til at lave nye samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og med videnscentrene.”
Projektleder ved Svendborg Erhvervsskole.

Næste Robotbrag løber af stablen den 5.-6. maj 2022. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os.