I april 2020 er det besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne og den fælles videnscenterportal med driftsmidler til og med 2024

I november 2017 blev der udpeget ni videnscentre inden for syv teknologi- og håndværksmæssige områder og i forlængelse heraf blev der etableret en fælles videnscenterportal. Videnscentrene skal blandt andet sikre højteknologisk udstyrs- og kompetenceløft på erhvervsskolerne. Der blev tildelt 127 millioner kroner til etablering og drift i perioden 2017-2020, og 57 millioner kroner til et særligt udstyrsløft på videnscentrene.

I april 2020 er det besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne og den fælles videnscenterportal med driftsmidler til og med 2024. Der afsættes i perioden i alt 143,6 millioner til drift af videnscentrene og til drift og udvikling af videnscenterportalen.

Beslutningen om etablering af videnscentre er truffet af aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

De ni videnscentre er placeret på følgende skoler:

Automation og robotteknologi (to centre)
  • Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm og EUC Syd.
  • TECHCOLLEGE (værtsskole), Mercantec, TEC, EUC Nordvest og NEXT
Velfærdsteknologi (to centre)
  • SOSU Nord (værtsskole), SOSU Frederica – Vejle – Horsens og SOSU Fyn
  • SOSU H (værtsskole) og SOSU Nykøbing F.
Procesteknologi (et center)
  • EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College
Håndværk – design og arkitektur (et center)
  • NEXT (værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE
Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri (et center)
  • Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den jyske Haandværkerskole
Digital handel (et center)
  • Aarhus Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler
Databaseret service og forretningsudvikling
  • IBC International Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler

Fælles videnscenterportal 

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at afsætte 0,5 millioner kroner årligt i perioden 2020-2024 til fortsat udvikling og drift af den fælles videnscenterportal. Portalen skal sikre, at erfaringer, viden, materialer mv. udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers lærere og elever. IBC har ansvaret for etablering og drift af portalen. IBC er desuden værtsskole for videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling.

Det er et vilkår for videnscentrenes godkendelse, at de benytter den fælles portal.