Et fælles projekt om CNC-maskiner og UR Robotter på tværs af uddannelsesinstitutioner i tæt samarbejde med Hannemann Engineering. Videnscentret har bidraget med maskinpark og CNC-kompetencer til stor glæde for de øvrige projektparter.

Når Videnscenteret indgår i samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, er det både for at styrke eleverne og for at være med i spændende projekter.  Nikolaj Kirkeby der er projektkoordinator for Videnscenteret siger, ”Vi vil gerne have at erhvervslivet involverer sig så meget som muligt i skolen. Alle eleverne skal ud til erhvervslivet bagefter, så det er vigtigt at få involveret virksomhederne så tidligt som muligt. På den måde kan vi kan finde ud, af hvad det er for nogle kompetencer de skal have, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Det er snart et år siden at Jens Fynbo fra Hannemann Engineering begyndte et projekt, og indgik et samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Syddansk Universitet og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
”Vi har oplevet en stor velvillighed fra UCL, Syddansk Erhvervsskole og Syddansk Universitet i forhold til projektet, da de har fundet det interessant.” siger Jens Fynbo.

Projekt med CNC-maskiner og UR Robotter
Jens Fynbo kommer oprindeligt fra Teknologisk Institut, men har i de senere år arbejdet på alverdens projekter. I dette projekt har omdrejningspunktet været CNC-maskiner og UR Robotter og gennem det seneste år har Jens haft to hold elever til at arbejde på projektet. ”Vi har haft morgenmøder hver dag, i forhold til hvor langt vi er kommet. Vi har kørt det som et udviklingsprojekt.” fortæller Jens og fortsætter: ”Der er en vigtig læring i, at når man har et hold studerende skal man sørge for at få skåret opgaven til. Tre måneder er ikke lang tid, så det er vigtigt ikke at lave opgaven for stor.” 

Uddannelsesinstitutionerne har i min opfattelse fundet deres pladser i forhold til projektet. UCL har nogle dygtige studerende, og Syddansk Erhvervsskole har en maskinpark og gode faciliteter som vi kan arbejde med
Jens Fynbo
Hannemann Engineering

SDU bidrager med viden om virksomhedernes behov
Nikolaj Kirkeby fortæller også, ”I sådan et projekt er det forskellige steder vi byder ind. Der skal både bruges elever og maskiner og her har vi stor erfaring med maskiner og brugen af dem.”  Syddansk Universitets rolle i samarbejdet er at lave en afdækning af, hvad der skal til ude i små og mellemstore virksomheder, for at de kan arbejde robotplatformen ind i forhold til CNC-maskiner.

UCL deltager for at få viden om industriens behov og udvikling
Maria Windt Jul, der er lektor på UCL og videnscenterchef for automation og robotteknologi, fortæller om samarbejdet, ”Vi har mange projekter med virksomheder, dette for at skabe nye læringsrum for vores studerende, men også for at holde os tæt på industriens behov og udvikling. Vi har drøftet et tættere samarbejde mellem vores to institutioner, og her var der et projekt, der passede rigtig godt til at afprøve det konkret. Projektet hos Jens passer godt ind i læringsmål hos vores automationsteknologer, men vi har ingen maskinpark og CNC-kompetencer hos os, så vi havde brug for ekspertisen hos Syddansk Erhvervsskole. Ydermere har vi været så heldige, at Nikolaj Kirkeby har støttet op om projektet, og han kender vores uddannelse særdeles godt.

”Vi lægger op til i et længerevarende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne under overskriften ”den lærende fabrik”. Her kan virksomhederne få arbejdet med problemstillinger og udviklet prototyper gennem institutionernes undervisere, studerende og laboratoriefaciliteter. Sammen mener vi at kunne levere mere komplette løsninger til virksomhederne samt bedre uddannelsesforløb for vores studerende. Vi skal uddanne vores studerende til at arbejde i projekter, hvor løsningerne ikke er kendte, hvor der skal prototypes og afprøves, og helst i tvær professionelle sammenhænge. Det giver blik for, hvad andre fagfolk kan byde ind med, samtidig skærper det fokus på egen fagidentitet.” siger Maria Windt Jul.

Jens Fynbo fortæller hvorfor projektet og samarbejdet er blevet, så godt som det er:

Jeg tror en af grundene til, at det er gået så godt, er fordi vi har fundet en konstellation mellem samarbejdsparterne, som gør, at vi ikke har nogle konfliktflader. Men vi har rene linjer i forhold til, hvilken rolle man spiller i projektet.
Jens Fynbo
Hannemann Engineering
Nikolaj Kirkeby

Vil du vide mere?

Nikolaj Kirkeby
Koordinator