Hvordan kan vi bruge robotter i undervisningen? Formålet med dette projekt, TECHBOTTERIET, er at finde svar på dette spørgsmål. Det gør vi ved at introducere simple robotter i undervisningen på forskellige uddannelser.

Techbotteriet er udviklet i et samarbejde mellem Videncenter for Automation og Robotteknologi, CFU (Center for Undervisningsmidler) og Skoleforvaltningen.

Formålet med Techbotteriet er, at alle elever skal have mulighed for at udvikle teknologiforståelse og dermed kunne forholde sig nysgerrigt og kritisk til teknologiens opbygning og betydning for både dem selv, fællesskabet og samfundet. Vi har gjort det let for skolerne at arbejde med teknologiforståelse ved at sammensætte en færdigpakke bestående af workshops, undervisningsforløb samt udlån af teknologier, så de kan komme godt i gang.

I indskolingen skal eleverne programmere de små robottter, Bluebots, så de kan klare forskellige udfordringer. Forløbene er lavet således, at skolerne både kan arbejde med kompetenceområder i dansk/matematik, samtidig med at de arbejder med kompetenceområderne fra teknologiforståelse – alt sammen i et motiverende narrativ med digitale teknologier.

Indskolingsforløbet på ca. 6-8 lektioner består af 3 blokke

  • Blok 1: Kend din robot (generel intro til Blue-Bot)
  • Blok 2: Har robotten et mål? (matematikfaglig indgang)
  • Blok 3: Robotten på eventyr (danskfaglig indgang)

Sådan fungerer det

  1. Kontaktpersonen fra skolen tilmelder alle deltagerne til den valgte workshop. Der skal kun foretages én tilmelding pr. skole.
  2. Skolen deltager i workshoppen på CFU, hvor de afprøver alle undervisningsforløbene, så de er godt klædt på til at gennemføre dem på egen skole.
  3. Til workshoppen låner skolen et klassesæt med de teknologier med hjem, som skolen efterfølgende skal anvende i undervisningen.
  4. Skolen gennemfører forløbene på egen skole i de forskellige klasser/fag.
  5. Skolen sender kassen med teknologier retur med budet fra CFU efter 5 uger.