Folkeskolen

I samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning styrker vi programmeringsundervisningen i folkeskolen og skaber et industrielt fokus.

For at styrke programmeringsundervisningen i folkeskolen igangsættes et større projekt i samarbejde med Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Projektet har til hensigt at stille udstyr til rådighed, udvikle materiale og gennemføre færdige kurser for folkeskolelærer og deres elever. På sigt er målet at klæde de enkelte skoler bedre på til at gennemføre og udvikle programmeringsundervisning samt sætte det i relation til forskellige fagpraksis som eleverne kan møde udenfor skolen.

Projektet indgår i et bredere tiltag på folkeskoleområdet med fokus på digital dannelse.

Projektet er under udvikling. Denne side opdateres løbende.

 

Kontakt Skoleforvaltningen.

Anja Emilie Madsen Pædagogisk IT-Konsulent +45 9352 0064

Kontakt Videncenteret

Julie Rafn Abildgaard Videncenterleder +45 2526 6111