Folkeskolen

I samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning styrker vi programmerings-undervisningen i folkeskolen og skaber et industrielt fokus.

For at styrke programmerings-undervisningen i folkeskolen igangsættes et større projekt i samarbejde med Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune. Projektet har til hensigt at stille udstyr til rådighed, udvikle materiale og gennemføre færdige kurser for folkeskolelærere og deres elever. På sigt er målet at ruste de enkelte skoler bedre til at gennemføre og udvikle programmerings-undervisning og sætte det i relation til forskellige fagpraksis, som eleverne kan møde udenfor skolen.

Projektet indgår i et bredere tiltag på folkeskoleområdet med fokus på digital dannelse.

Projektet er under udvikling. Denne side opdateres løbende.

 

Kontakt Skoleforvaltningen

Anja Emilie Madsen Pædagogisk IT-Konsulent +45 9352 0064

Kontakt Videncenteret

Ditte Bjerregaard Leonhard Viden- og Projektchef +45 25266423

Kontakt Videncenteret

Julie Rafn Abildgaard Videncenterleder (På barsel) +45 2526 6111