Projektet adresserer en stigende efterspørgsel på 'done-in-one' konceptet fra maskinbranchen ved at udvikle materiale til brug i undervisningen på industrioperatøruddannelsen.

Det hjælper ikke noget, at der udvikles flere og bedre automatiserede maskiner, der hele tiden kan mere og mere, hvis ikke medarbejderne har evnerne til og øje for at udnytte de mange muligheder. Derfor er der i maskinbranchen en stigende efterspørgsel på medarbejdere, der er uddannet i håndteringen af MTM-multitaskmaskiner og done-in-one-konceptet. Det gælder ikke mindst i små og mellemstore virksomheder, der måske allerede har dyrt hardware implementeret i deres produktion uden at dette udnyttes optimalt.

Det bliver der udviklet
For at efterkomme branchens efterspørgsel er målet med projektet, at der bliver udviklet fag til industriteknikeruddannelserne, hvor netop arbejdet med multitaskmaskiner får fokus. Derudover udvikles der efteruddannelseskurser inden for samme område, hvor kursister fra AMU, faglærere fra andre uddannelsesinstitutioner eller medarbejdere fra interesserede virksomheder med særlige behov kan få de nødvendige kompetenceløft. Fagene og kurserne vil have fokus på både hardware og software.

Det gør det hele muligt
Først og fremmest kræver projektet selvfølgelig en opkvalificering af de faglærere, der har og skal have med de berørte fag at gøre. Derudover etableres et MTM-bearbejdningscenter, der skal bruges til både industriteknikeruddannelsen og efteruddannelse af ansatte i interesserede virksomheder. Til bearbejdningscenteret er der indkøbt en multitaskmaskine fra serien CTX beta TC fra DMG Mori. Maskinen giver mulighed for at arbejde med bearbejdning i både 5- og 7-aksede processer.