På vej mod Industri 4.0

Projektet har til hensigt at styrke særligt automatik og procesuddannelsen ved at introducere industri 4.0 teknologier til den værende undervisning.

Projektet stiller udstyr til rådighed der kan supplere de eksisterende anlæg der benyttes til undervisningen med mere dynamiske teknologier. Projektet trækker på erfaringer fra Aalborg Universitets Smart Production Lab men retter sig i stedet mod erhvervsuddannelser.

Dette danner udgangspunkt for at udvikle og ajourføre undervisningsmateriale samt udvikle nye kurser der understøtter de nyest tendenser indenfor industrielle processer.

Projektet er under udvikling. Denne side opdateres løbende.

 

Har du spørgsmål?

Henrik Skallerup Andersen Uddannelsesleder +45 2526 6263