Tværfagligt samarbejde på GF2

På denne side kan du læse mere om projektet "Tværfagligt samarbejde på GF2" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
I sommeren 2020 åbner NEXT et nyt multiværksted i Ishøj. Værkstedet skal danne ramme for opstarten af et nyt grundforløb for industriteknikere, værktøjsmagere, smede og industrioperatører. For at skabe sammenhold på tværs af uddannelserne i værkstedet vil man lave et tværfagligt samarbejde, som matcher behovet i industrien, hvor samarbejde og kendskab til andre fag er essentielt for at opnå de bedste resultater. Projektet skal give eleverne en stor faglig værdi og erfaringer med andre fag, som de vil møde på kryds og tværs ude i industrien.


Hvem
Den primære målgruppe for projekter er grundforløbselever på tværs af uddannelserne til industritekniker, industrioperatør, smed og værktøjsmager.


Hvordan
Der udarbejdes et 6-ugers tværfagligt undervisningsforløb. I forløbet sammentænkes alle grundforløbene i et projekt, hvor eleverne fra de fire uddannelser indgår i en fælles produktion med hver deres kompetencer og fagområde. Omdrejningspunktet for projektet og det overordnede tema bliver et transportbånd, der er i stand til at sortere beholdere efter størrelse.

Forløbet er allerede under udvikling og planlagt til at starte i uge 39 i 2020.

Har du spørgsmål?

Line VinterbergViden- og projektchef+45 2526 6204lvfr@techcollege.dk