På denne side kan du læse mere om projektet "Trådløse sensorer og industrial WiFi" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Det er essentielt, at erhvervsuddannelsessektoren er i stand til at levere elever, der besidder de nødvendige kompetencer inden for Industri 4.0, når de er færdiguddannet. Her er kendskab til trådløse sensorer og industrial WiFi ét af elementerne. Med brug af industrial WiFi og trådløse sensorer kan virksomheder opnå automatiseret sporbarhed, som bidrager til optimering af produktionsprocesser. Ideen med industrial WiFi og trådløse sensorer er at sikre sporbarhed og opsamle data, som efterfølgende bliver anvendt til at optimere allerede kørende systemer for at give mere værdi til automationskæden både i forhold til produktionsanlæg og emnet, der produceres.  Med anvendelse af RFID-sensorer kan det enkelte element i produktionen følges fra start til slut. Dette medfører, at man kan producere små bats på samme produktionsanlæg med flere produktioner samtidigt uden tidstab.

For automatikteknikeren er det derfor nødvendigt at kende til funktionen af industrial WiFi og trådløse sensorer for at kunne minimere problemer i produktionsprocesser. Problemer, som kan omhandle alt fra forsvundne varer, utilstrækkelig information om emners location, skader i produktionen osv. For at automatikteknikeren skal kunne vælge, montere og vedligeholde trådløse sensorer og dermed sikre stabil og sikker drift, er det nødvendigt at forstå sensorernes anvendelse i sammenhæng med Artificiel Intelligence (AI) og Industriel Internet of Things (IIOT).


Hvem
Den primære målgruppe er EUD-elever med speciale inden for automation, som har gennemført første hovedforløb.


Hvordan
Der udvikles et læringsforløb af cirka tre dages varighed med det formål at gøre elever og undervisere i stand til at håndtere trådløs teknologi i industrien.

For at kunne give den bedste undervisning afvikles der desuden faglærerkurser af en til to dages varighed. Disse kurser skal klæde faglærere fagligt på til at inddrage viden om trådløs teknologi i undervisningen.

Indtil videre har 54 hovedforløbselever modtaget undervisning i industrial WiFi og trådløse sensorer.