Personsikkerhed med cobots

På denne side kan du læse mere om projektet "Personsikkerhed med cobots" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Cobots, kollaborative eller samarbejdende robotter indtager en dansk styrkeposition – ikke mindst i kraft af flere danske virksomhedernes innovative robotter som bl.a. Universal Robots. Ifølge en analyse fra Teknologisk Institut tager dansk erhvervsliv i stigende grad robotter i brug. Således er andelen af fremstillingsvirksomheder, der anvender robotter, steget med 50 procent siden 2015. Industrien kræver kortere produktionstid, højere kvalitet, 24 timers produktionstid – alt sammen elementer, der bidrager til, at SMV og store industrivirksomheder kan bevare konkurrenceevnen.

Hypotesen er derfor, at hvis vi skal lykkes med at styrke konkurrenceevnen, så skal industrien arbejde i et endnu tættere samarbejde mellem mennesket og robotten, hvilket dette projekt tager udgangspunkt i. For automatikteknikeren fylder arbejdet med robotter derfor mere og mere, hvorfor det er vigtigt, at uddannelsen fortsat møder teknologien i øjenhøjde. Konkret kredser forløbet på TEC om sikkerhedselementerne, sikkerhedsudstyret og -processerne ved arbejde med robotter.


Hvem
Målgruppen er automatikteknikerelever og faglærere, der arbejder med automatisere anlæg, hvori der indgår kollaborative robotter og robottyper, der kræver en særlig sikkerhed.


Hvordan
Der er udviklet forløb og kursus for henholdsvis elever og faglærere. Forløbet for elever varer to dage og har fokus på personsikkerhed ved håndtering af forskellige robottyper herunder kollaborative robotter. Faglærerkurserne har en til to dages varighed og har til formål at klæde dem fagligt på til at inddrage viden om disse robotter i undervisningen.

Undervisningsforløbet er gennemført for otte elevhold fra 2. til 4. hovedforløb, hvilket svarer til i alt cirka 120 automatikelever. Videndeling er gennemført fra otte faglærer fra TEC.

Har du spørgsmål?

Charlotte LundiusDirektionskonsulent+45 2545 3526cl@tec.dk