Kunstig intelligens

På denne side kan du læse mere om projektet "Kunstig intelligens" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Antallet af robotter og automatiserede maskiner i industrien stiger konstant. Automatikteknikere, som arbejder med industrielle processer vil i større og større grad støde på kunstig intelligens, som middel til at styre produktionen gennem dataopsamling og analyse. Automatikteknikeren kan dermed hurtigt opdage eventuelle fejl og spore årsagen til fejlene direkte. Dette sparer tid, reducerer nedetider og mindsker udgifterne til vedligeholdelse. På automatik- og procesuddannelsen arbejder elever i dag med blandt andet styrings- og reguleringssystemer, robotter, vision- og kommunikationssystemer, mekaniske systemer samt montage og idriftsætning af automatiske maskiner og anlæg.

I takt med den teknologiske udvikling er der behov for at elever på automatikuddannelsen får kendskab til brug af kunstig intelligens eller AI, artificiel intelligens, i automatiserede processer og forstår potentialet og anvendelsesmulighederne. Kunstig intelligens kan anvendes til intelligent komponent- og procesovervågning. Det betyder blandt andet, at systemer automatisk kan finde løsninger på problemer baseret på tilgængelige data. Analyse af data er nøglen til en mere effektiv produktion, hvad enten det drejer sig om data, der er koblet direkte på komponenten eller i styringen af et produktionsanlæg. Kunstig intelligens skaber værdi igennem konstant at lære ved hjælp af permanente dataanalyser og udvide sin viden. Denne form for maskinlæring gør intelligent procesovervågning mulig. Det betyder samtidigt, at AI i stort omfang reducerer programmeringsarbejdet ved procesovervågning og fejlstyring, hvorfor det er vigtigt, at automatikteknikeren forstår potentialet og anvendelsesmulighederne.


Hvem
Elever på automatikuddannelsen er den primære målgruppe for aktiviteten.


Hvordan
Der er afviklet læringsaktiviteter for elever samt faglærerkursus med det formål at give kendskab til brug af kunstig intelligens eller AI, artificiel intelligens, i automatiserede processer og for at forstå potentialet og anvendelsesmulighederne. 54 elever fra automatikuddannelsens 3. hovedforløb har haft undervisningsaktiviteter i XR-teknologi.

Desuden har en gruppe faglærere og ledere fra TEC været på besøg hos FESTO i Tyskland til kompetenceudvikling i kunstig intelligens. TEC har også afviklet en videnscenterdag i efteråret, hvor der var en workshop om XR-teknologi og kunstig intelligens.

Har du spørgsmål?

Charlotte LundiusDirektionskonsulent+45 2545 3526cl@tec.dk