Industriel datakommunikation

På denne side kan du læse mere om projektet "Industriel datakommunikation" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
I industrien arbejder faglærte sammen på kryds og tværs af faggrænser, og i Industri 4.0, hvor kravet til sporbarhed i produktionen blot bliver endnu højere, bliver det kun endnu vigtigere at kunne tale samme sprog. I en proceslinje kan det være automatikteknikere, der laver styringen bag, men for at kunne dele den opsamlede data med det administrative system skal datateknikere i spil. For begge parter gælder det, at det er vigtigt at have gensidig forståelse for, hvilken information der er nødvendig for at kunne skabe de optimale forhold i produktionen. Formålet med projektet i industriel datakommunikation er, at elever på Mercantec skal få en større forståelse for hinandens fag og lære, hvordan de kan samarbejde på tværs og nedbryde faggrænser. Det vil hjælpe til et endnu bedre samspil mellem de faglærte i industrien og slutteligt også skabe grobund for bedre produktionsresultater i virksomhederne.


Hvem
Den primære målgruppe for projektet er elever på datatekniker- og automatikteknikeruddannelserne og sekundært elektrikeruddannelsen.


Hvordan
Projektet vil blive afviklet som et kursus, som eleverne på Mercantec kan tage som valgfag. Pilotprojektet vil tage udgangspunkt i EUD-elever på 3. hovedforløb og vil være en sammenkøring af datateknikere og automatikteknikere + et par industrielektrikere, som selv har valgt kurset til. I grupper vil de beskæftige sig med hinandens områder og lære, hvordan de arbejder.

Grupperne vil få stillet en virkelighedsnær case, hvor de i fællesskab og på tværs af fag skal producere et emne med et ID-tag, der skal fungere i en automationslinje. Efterfølgende skal al data ligge i en database, hvor elever kan tilgå data om hver enkelt emne og dermed finde specifikke produkter eller emner.

Har du spørgsmål?

Nis SchrollUddannelsesleder+45 4250 2561nisc@mercantec.dk