På denne side kan du læse mere om projektet "Industri 4.0" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Fremtiden bringer massive forandringer for vores arbejdsliv. I den 4. industrielle revolution vil computerkraften og nye materialer åbne op for nye, store opfindelser, der vil ændre vores verden.

Industri 4.0 eller den 4. industrielle revolution er et begreb, som omfatter bl.a. kunstig intelligens, selvstyrende, kollaborative robotter, intelligente følere og intelligent lagerstyring, autonome droner​ med eget GPS styresystem​ – alle elementer, som vi arbejder med i regi af Videnscenter for Automation og Robotteknologi, og som bidrager til at fremtidssikre og styrke erhvervsuddannelserne.

Med viden om Industri 4.0 kan vi understøtte, at erhvervsuddannelsessektoren er i stand til at levere elever, der besidder de nødvendige kompetencer inden for Industri 4.0. På flere uddannelsesområder er det faglige og teknologiske niveau allerede højt, men for at imødekomme omverdens krav skal vi fortsat fremtidssikre den viden, som erhvervsuddannelserne står på.

I arbejdet med Industri 4.0 er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at forstå og anvende teknologierne og ikke mindst forholde sig konstruktivt og kritiske til, hvordan de skaber bedst værdi.


Hvem
Elever på automatik-, elektriker- og datateknikeruddannelserne er de primære målgrupper for aktiviteten, som TEC afvikler.


Hvordan
Der udvikles et læringsmodul af en til to dages varighed med det formål at give elever og lærere overordnet indsigt i Industri 4.0 samt værdierne og teknologierne bag. For at klæde faglærerene fagligt på afvikles der kurser for dem, således de kan inddrage viden om Industri 4.0 i undervisningen.

Desuden har TEC afviklet flere temadage om Industri 4.0 samt præsenteret sin viden i artikler i METAL KBH og til faglige oplæg.