På denne side kan du læse mere om projektet "Frem mod Industri 4.0" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
I industrien er det elektrikeres og automatikteknikeres job at sørge for, at produktionsmaskinerne fungerer og arbejder optimalt. Og i takt med at der er kommet mere automatik i produktionerne, er kravet til sporbarhed i produkterne blevet øget. Det er netop noget af det, som viden og brug af ny teknologi kan hjælpe med. Derfor er det essentielt, at fremtidens medarbejdere inden for automation og robotteknologi arbejder med moderne udstyr, der passer til den virkelige verden. Men sådan udstyr er investeringstungt og næsten umuligt at erhverve for mange erhvervsskoler, men det har Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) realiseret i projektet  ‘Frem mod industri 4.0’.

Videnscenteret har således finansieret moderne robot- og automationsudstyr til TECHCOLLEGE. Det er bl.a. KUKA KR3-robotter, sikkerheds-PLC’er, lysgitter, visionskamera samt ti nye pc’er til programmeringssoftware.


Hvem
Den primære målgruppe for projektet er hovedforløbselever på automatikteknikeruddannelsen, som fra H2 og frem til svendeprøven får lov til at arbejde med robotter og automation i undervisningen.

Udstyret, der er finansieret af Videnscenter for Automation og Robotteknologi, bliver desuden brugt til at afvikle kurser i PLC for medarbejdere i industrien.


Hvordan
På TECHCOLLEGE har man valgt at lade eleverne arbejde med udstyret gennem problembaseret læring. I undervisningen lærer eleverne grundlæggende programmeringsindstillinger, og så får de en realistisk problemstilling, som de skal løse på baggrund af deres viden om programmering samt en learning-by-doing-tilgang. Ved at lege med det nyeste udstyr inden for deres fag, får eleverne en dybere indsigt i, hvordan man anvender teknologierne og bliver mere sikre i deres brug af udstyret. Med erfaring i rygsækken kan flere lærlinge nu beskæftige sig med teknologierne ude i virksomhederne, fordi mester nu tør lade lærlingen arbejde med det dyre udstyr.