Digitalisering af undervisning for Industritekniker

På denne side kan du læse mere om projektet "Digitalisering af undervisning for Industritekniker" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
På NEXT er digitalisering af undervisningsforløb et løbende fokuspunkt, som er med til at frigøre undervisningsressourcer i værkstederne. Oplevelsen er, at mange elever har glæde af at kunne genbesøge teoriundervisning, når det eksempelvis er optaget på video. Den digitaliserede undervisning giver eleverne mulighed for at lære i eget tempo og gør læringen nemt tilgængelig – både hjemme og i skole. Netop det er baggrunden for dette projekt, som tager udgangspunkt i automation og robotteknologi. Projektets undervisningsmateriale kan være til gavn for de skoler og uddannelser, der arbejder med de samme teknologier og programmer.


Hvem
Den primære målgruppe for dette projekt er hoved- og grundforløbselever på industriteknikeruddannelsen.


Hvordan
I projektet udarbejdes der flere digitale undervisningsforløb på tværs af grundforløb og alle hovedforløb for industriteknikerelever. Forløbene vil blandt andet omhandle emner som: automation, CNC-teknik, CAD-teknik, MasterCAM-fræsning og MasterCAM-drejning.

Undervisningsmaterialet tager som udgangspunkt afsæt i videotutorials, der er lavet i forskellige programmer. Det vil primært være velkendte programmer som MasterCAM, SOLIDWORKS og Inventor. Enkelte forløb indeholder en afsluttende test, hvor andre blot vil være instruktioner. Til hvert forløb medfølger en undervisningsvejledning, der forklarer, hvordan materialet bruges.

Har du spørgsmål?

Tanja BundesenOmrådechef+45 2073 8333tanj@nextkbh.dk