På denne side kan du læse mere om projektet "Dataintegration i produktionen, MTM-bearbejdning, CAM-undervisning" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Robotteknologi og automation er en integral del af industriteknikerfaget, hvor især MTM-bearbejdning naturligvis fylder meget – både i virksomhederne og derfor selvfølgelig også på uddannelsen.

Mulighederne udvides hele tiden, både hardware-mæssigt, men især også softwaremæssigt, hvor eksempelvis dialogprogrammering, hvor data ikke blot sendes fra en computer til en maskine, men også tilbage igen, så software automatisk kan tilpasse emner, mål og arbejdsproces.

Det kræver (opdateret) viden og indsigt i både nuværende og kommende teknologier – og det gælder både undervisere, elever og faglærte.


Hvem
Den viden, der indsamles i forbindelse med projektet/projekterne, og de muligheder, projektet/projekterne giver, henvender sig både til EUD- og EUX-elever, men også til faglærte, der kommer på efteruddannelse/kursus, og faglærere fra andre erhvervsskoler.


Hvordan
På softwaresiden bruges Mastercam, der ikke blot kan sende instruktioner til maskinerne, men også modtage signaler, der muliggør den såkaldte dialogprogrammering.

Ydermere giver det mulighed for i fremtiden at gøre brug af simulering af produktionsprocesserne, der ikke blot har den undervisningsmæssige fordel, at flere elever/kursister på én gang kan teste sine programmer uden at have adgang til en MTM hver, men også har den produktionsmæssige fordel, at fejl og mangler kan udbedres inden en fysisk produktion går i gang.

På hardwaresiden bruges en DMG Mori og en robotarm tilpasset det setup, så fødningsprocessen af emner kan automatiseres. Der er ligeledes målemaskiner til både at måle værktøj og emner, og det fulde setup udgør et komplet industri 4.0-sæt, som man ikke ser andre steder i Danmark.

Vi kan tilbyde både elever og kursister det allernyeste inden for faget, hvor DMG Mori’en er state of the art og tilbyder både fræsning og drejning i samme maskine.

Projekterne indgår allerede nu i uddannelsens hovedforløb, hvor elever på hovedforløb 3 har 4-5 ugers computerundervisning i Mastercam, der er grundpillen i projekterne.