På denne side kan du læse mere om projektet "Automation i værdikæden" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Automation i værdikæden betegner det behov, der er i eksempelvis industrielle produktionsprocesser for at kunne identificere afhængigheder og delelementer med henblik på at optimere værdien af processen og/eller produktet. Selvom det er kendt stof for automatikteknikere at skulle forholde sig til automatisering og optimering af produktionsprocesser, åbner teknologierne i Industri 4.0 nye muligheder for i endnu højere grad at optimere dette ved at integrere kunstig intelligens, dataopsamling & analyse samt kollaborative robotter i produktionsprocesserne. Særligt anvendelse af kollaborative robotter understøtter en mere fleksibel produktion i industrien. Med dette projekt sætter vi ekstra pres på, at eleverne mestrer den udvikling.

Når automatikteknikerelever arbejder med automation i værdikæden handler det om, at de kan tilrettelægge en produktion fra start til slut – eksempelvis fra det ubearbejdede emne til det færdige produkt. Eleven kan med andre ord udvikle procesanlæg, der kan håndtere unikke, kundedefinerede produkter i en masseproduktion. Det stiller en lang række krav til de færdigheder, som automatikteknikerne skal besidde; lige fra forståelse af, hvordan produktionsudstyret kommunikerer gennem netværk og PLC til samarbejde med kollaborative robotter i produktionslinjen. I et produktionsanlæg kan kollaborative robotter have flere funktioner, så som at palletere og af-palletere samt separere de allerede samlede emner, for at de kan blive bragt retur til modtagepunktet. Samlebåndet er det, der bringer de genbrugte dele retur til lager og ny produktion. Kommunikation mellem de forskellige dele i automationen varetages af kunstig intelligens, netværk og PLC’er, som medvirker til at skabe værdi i automationskæden.

Hvem
Den primære målgruppe for dette projekt er elever med speciale i automation, der har gennemført 2. hovedforløb.


Hvordan
Der er udviklet et læringsforløb på tre til fem dage for elever, der arbejder med automatiserede procesanlæg. Derudover er afviklet kursus for faglærere af en til to dages varighed for at klæde dem på til at inddrage viden om automation i værdikæden i undervisningen.

I efteråret holdt TEC desuden en videnscenterdag med en workshop om netop automation i værdikæden. Ligeledes har faglærere fra TEC været på besøg hos Videncenter for Automation og Robotteknologi (Syd) og TECHCOLLEGE for at dele viden om emnet.