Automation af industrielle processer

På denne side kan du læse mere om projektet "Automation af industrielle processer" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
I Danmark har vi mange løntunge processer i industrien, som gør det svært at konkurrere med andre lande, når det gælder produktion. Derfor har virksomheder et øget fokus på automation – særligt ved processer, hvor arbejdet er det samme igen og igen. Sådanne processer kan nemlig med fordel automatiseres og udføres af robotter, da det er med til at effektivisere industrien og dermed højne Danmarks konkurrenceevne. Og det er netop den udvikling, som dette projekt på EUC Nordvest skal tage højde for ved at styrke EUD-elevers blik og kunnen inden for automation af industrielle processer.


Hvem
Planen er, at elever fra industriker- og smedeuddannelserne skal arbejde med projektets robotter og teknologi. Det kunne muligvis være som en del af et valgfag om automation. Indtil videre har ingen elever dog været en del af det egentlige projekt, da fokus har været, at faglærere skulle lære udstyret at kende og lave en form for manual.


Hvordan
Til projektet er der indkøbt en lagerrobot i form af en MiR-robot samt UR-robotter. Der skal ligeledes indkøbes simuleringssoftware, hvor eleverne kan lave forarbejdet ved at indtegne en hel produktionslinje og se, hvordan den egentlig vil virke i virkeligheden.

Elevernes arbejde med selve udstyret skal tage udgangspunkt i deres egne oplevelser ude på lærepladserne. De skal selv finde eksempler på processer, som med fordel kunne blive automatiseret. Derefter begynder arbejdet med at finde den rigtige løsning, hvor eleverne skal tænke ud af boksen – for måske opnås det bedste resultat ved at lave en helt anderledes produktionslinje. Eleverne skal også forholde sig til det økonomiske aspekt – altså om det kan betale sig at automatisere en given proces.

Har du spørgsmål?

Steen Bojsen JensenAfdelingsleder+45 3010 6576sbj@eucnordvest.dk