På denne side kan du læse mere om projektet "Techbotteriet" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Vi omgiver os med teknologier konstant – både på arbejde, i skole og i vores hjem. Og fremtiden ser kun ud til at byde på endnu flere teknologiske muligheder. Men skal teknologierne være der? I hvilke funktioner kan de hjælpe os? Hvad gør de ved os? Og hvilke algoritmer ligger egentlig bag de teknologier, som vi bruger i vores dagligdag?

Mange børn og unge er ureflekterede i forhold til deres brug af teknologier. Derfor er der behov for, at de bliver klædt på til at begå sig i et digitalt samfund, hvor det er vigtigt at kunne forholde sig analytisk og kritisk til teknologi.

Det er udgangspunktet for den teknologiforståelse samt teknologidannelse, som man forsøger at udbrede til folkeskoleelever gennem projektet Techbotteriet, som er et samarbejde mellem Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord), CFU (Center for Undervisningsmidler) og Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.
 

Hvem
Indledningsvis kommer lærere fra indskolingen og mellemtrinnet, som typisk underviser i dansk, matematik, natur/teknologi eller håndværk og design, til en 3 timers workshop hos CFU, hvor de afprøver alle undervisningsforløbene. Det betyder, lærerene finder ud af, at de sagtens kan undervise i teknologiforståelse, og således udvider de også deres kompetencer. Workshoppen danner inspiration til, hvordan lærerene kan gå ud og bruge det i sin undervisning. Efter workshoppen låner lærerene undervisningsmaterialer inklusiv robotter med hjem og kan dermed anvende det sammen med sine elever. Det giver folkeskoleelever mulighed for at møde teknologi i øjenhøjde og kan skubbe til deres teknologiforståelse og -dannelse.

 

Hvordan
Techbotteriet indeholder to selvstændige workshops: Én for lærere i indskolingen (0.-3. klasse) og én for mellemtrinnet (4.-6. klasse). I øjeblikket er kurserne forbeholdt lærere i Aalborg Kommune, som har tilmeldt sig.

Begge forløb handler om at udvikle elevernes teknologiforståelse, og derfor er teknologierne også tilpasset deres aldersgruppe.

På indskolingsforløbet arbejder man med de små robotter, Blue-Bots, som med lavpraktisk kodning kan klare forskellige udfordringer, som eleverne bliver stillet.

På mellemtrinsforløbet arbejder man med programmering af Ozobots, selvkørende biler og med den digitale by Microslev. Fælles for de to forløb er, at læringen er pakket ind i noget, eleverne kender – det kan være, at de skal løse virkelige problemer eller forholde sig til etiske dilemmaer.