Lego Spike i grundskolen

På denne side kan du læse mere om projektet "Lego Spike i grundskolen" samt finde kontaktoplysninger på den projektansvarlige, i tilfælde af, at du har nogle spørgsmål.

Hvorfor
Der er et stort behov for at introducere brobygnings- og introklasseelever for de mange muligheder inden for programmering, automation pg robotteknologi, så vi får skabt den nødvendige nysgerrighed på området og dermed større interesse for uddannelser som smed og industritekniker.

Men samtidigt er det områder, hvor det er svært at lave et forløb, hvor brobygningselever selv er aktivt engageret, da det ofte er både kompliceret og farligt udstyr, der indgår i sådanne forløb.

Derfor er der brug for en mere simpel, hurtig og sikker måde at introducere de helt unge for området på.


Hvem
Projektet er henvendt mod både introklasser og brobygningselever, men den viden, vi indsamler i forbindelse med projektet, kan selvfølgelig også komme både undervisere på andre erhvervsskoler og også folkeskolen til gode, da det er forløb, der også ville kunne køres ude på de enkelte folkeskoler, da det ikke kræver et vildt stort setup.


Hvordan
Ved hjælp af 8 sæt Lego Mindstorm, som EUC Nordvest allerede var i besiddelse af, er der udformet et forløb, der bruges minimum en dag af et brobygningsforløb på.

Her introduceres eleverne for både programmering, producering og aktivering. Først er der teoretisk undervisning i programmeringen, hvor eleverne ‘slavisk’ lærer, hvordan kode styrer hardwaren.

Derefter bygger eleverne i små grupper en bil, der skal programmeres til at køre rundt på en eksisterende bane, hvor der er opsat forskellige forhindringer.

Eleverne dyster mod hinanden, og konkurrenceelementet sikrer, at eleverne virkelig går op i det.

Har du spørgsmål?

Steen Bojsen JensenAfdelingsleder+45 3010 6576sbj@eucnordvest.dk