Grundskoler

Målrettede udviklingsprojekter til elever i grundskolen, der har til formål at øge kendskabet til og interessen for automation og robotteknologi.

Det er vigtigt for os at bidrage til, at flere unge får interesse for en uddannelse inden for automation og robotteknologi. Derfor målretter flere af vores udviklingsprojekter sig netop elever i grundskolen, enten i form af undervisningsforløb til anvendelse i grundskolen eller i form af brobygningsaktiviteter. Herunder kan du læse mere om de enkelte projekter, der primært målretter sig grundskolens elever.

Læs mere om de enkelte projekter her: