Fremtiden er her! Og den byder velkommen til fænomener som reverse engineering, VR, 3D-print og -scanning, for bare at nævne et par eksempler.

I denne gruppe videreudvikler vi viden om VR i undervisningen samt 3D-print, -scannig og reverse engineering ligesom vi eksperimenterer med udviklingen af kompetencer inden for droner. Resultaterne fra disse projekter målretter sig et bredt felt af erhvervsuddannelser.

Læs mere om de enkelte projekter her: