Aftagerundersøgelse

Aftagerundersøgelsen er et samarbejde mellem Videncenteret, Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Formålet er at kvalificere videncenterets arbejde med projekter der retter sig mod erhvervsuddannelserne samt skabe et grundlag for løbende vidensudveksling mellem de involverede institutioner.

Projektet er under udvikling. Denne side opdateres løbende.

Har du spørgsmål?

Julie Rafn Abildgaard Videncenterleder +45 2526 6111

Kontakt Aalborg Universitet

Frank Gertsen Professor +45 4015 8943

Kontakt University College Nordjylland

Anders Vestergaard Programleder +45 7269 0796