Aftagerundersøgelse

Aftagerundersøgelsen er et samarbejde mellem Videnscenteret, Aalborg Universitet og University College Nordjylland.

Formålet med aftagerundersøgelsen er at kvalificere videnscenterets arbejde med projekter, der retter sig mod erhvervsuddannelserne samt skabe et grundlag for løbende vidensudveksling mellem de involverede institutioner.

Projektet er under udvikling. Denne side opdateres løbende.

Har du spørgsmål?

Ditte Bjerregaard Leonhard Viden- og Projektchef +45 25266423

Har du spørgsmål?

Julie Rafn Abildgaard Videncenterleder (På barsel) +45 2526 6111

Kontakt Aalborg Universitet

Frank Gertsen Professor +45 4015 8943

Kontakt University College Nordjylland

Anders Vestergaard Programleder +45 7269 0796