Videnscenterets projekter

På denne side kan du få et overblik over Videnscenterets projektmodel og de fire overordnede områder, hvorunder alle projekter ligger.

I Videnscenteret for Automation og Robotteknologi (Nord) arbejder hver partnerskole med en række udviklingsprojekter, hvorigennem ny viden og kompetencer bliver skabt. 

For at sikre, at vi i fællesskab styrker hinanden og videncenterets projekter, så vi bidrager til høj kvalitet i undervisningen, har vi desuden ERFA-grupper på tværs, hvor der er plads til videndeling, inspiration, kvalitetssikring og videreudvikling. 

Via nedenstående links kan du se mere om de enkelte projekter indenfor de fire overordnede områder:

Alle Videnscenterets aktiviteter igangsættes, styres og evalueres som selvstændige projekter. Som udgangspunkt er det partnerskolerne, der formulerer projekter, som derefter godkendes i styregruppen, inden de sættes i gang. Hvert projekt har netop én projektleder, der er placeret på en af partnerskolerne.

Videnscenteret prioriterer, at dets projekter ikke kun eksisterer indenfor en enkelt skole. Typisk vil et projekt tilstræbe at involvere en eller flere af de øvrige partnerskoler, associerede partnere eller relaterede organisationer. Ligeledes er det hensigten at igangsætte projekter, der kan finde bred anvendelse udenfor partnerkredsen.

Der vil løbende blive tilføjet og ajourført sider til hvert af de projekter, Videnscenteret igangsætter.

Her vil man kunne læse om projektet, dets formål, hvilke uddannelser og fag det retter sig mod, udstyr der benyttes og den aktuelle status på projektet. Den ansvarlige projektleder samt eventuelle kontaktpersoner hos involverede parter vil også fremgå af projektets side.

Når et projekt er nået så langt, at der foreligger færdige materialer, webinarer eller lignende, vil disse blive gjort tilgængelige på siden Undervisningsforløb og linket til fra projektets side.

Har du spørgsmål?

Line Vinterberg Viden- og projektchef +45 2526 6204