Om Projekterne

Få overblik over Videncenterets projektmodel samt alle dets projekter

Alle Videncenterets aktiviteter igangsættes, styres og evalueres som selvstændige projekter. Som udgangspunkt er det partnerskolerne der formulerer projekter som derefter godkendes i styregruppen inden de sættes i gang. Hvert projekt har netop én projektleder der er placeret på en af partnerskolerne.

Videncenteret prioriterer at dets projekter ikke kun eksisterer indenfor en enkelt skole. Typisk vil et projekt tilstræbe at involvere en eller flere af de øvrige partnerskoler, associeret partnere eller øvrige organisationer. Ligeledes er det hensigten at igangsætte projekter der kan finde bred anvendelse udenfor partnerkredsen.

På disse sider vil der løbende blive tilføjet og ajourført sider om hver af de projekter Videncenteret igangsætter. Her vil man kunne læse om projektet, dets formål, hvilke uddannelser og fag det retter sig mod, udstyr der benyttes samt den aktuelle status på projektet. Den ansvarlige projektleder samt eventuelle kontakpersoner hos involverede parter vil også fremgå af projektets side.

Når et projekt er nået så langt at det kaster færdige materialer, webinarer eller ligende af sig vil disse blive gjort tilgængelige under siden Undervisningsmaterialer og linket til fra projektets side.