I Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Nord) arbejder hver partnerskole med en række udviklingsprojekter. Projekterne er med til, at hver skole får ny viden og kvalifikationer. For at sikre, at vi i fællesskab styrker hinanden og videncenterets projekter, så vi bidrager til høj kvalitet i undervisningen, har vi desuden ERFA-grupper på tværs, hvor der er plads til videndeling, inspiration, kvalitetssikring og videreudvikling.

Formålet er at formidle vores erfaringer og indsigter videre til andre uddannelsesinstitutioner, så de kan drage nytte af det og bruge det i praksis. På den måde sikrer vi, at en bred målgruppe får nye kompetencer.

Projekter i videnscentret
Du kan via nedenstående links dykke ned i de enkelte projekter inden for de fire overordnede områder:

Projektopbygning
Alle Videnscenterets aktiviteter igangsættes, styres og evalueres som selvstændige projekter. Som udgangspunkt er det partnerskolerne, der formulerer projekter, som derefter godkendes i styregruppen, inden de sættes i gang. Hvert projekt har netop én projektleder, der er placeret på en af partnerskolerne.

Videnscenteret prioriterer, at dets projekter ikke kun eksisterer inden for en enkelt skole. Typisk vil et projekt tilstræbe at involvere en eller flere af de øvrige partnerskoler, associerede partnere eller relaterede organisationer. Ligeledes er det hensigten at igangsætte projekter, der kan finde bred anvendelse uden for partnerkredsen.

Der vil løbende blive tilføjet og ajourført sider til hvert af de projekter, Videnscenteret igangsætter.

Her vil man kunne læse om projektet, dets formål, hvilke uddannelser og fag det retter sig mod, udstyr der benyttes og den aktuelle status på projektet. Den ansvarlige projektleder samt eventuelle kontaktpersoner hos involverede parter vil også fremgå af projektets side.

Når et projekt er nået så langt, at der foreligger færdige materialer, webinarer eller lignende, vil disse blive gjort tilgængelige på siden Undervisningsforløb og linket til fra projektets side.

 

Jesper Ekstrand Madsen

Har du spørgsmål?

Jesper Ekstrand Madsen
Videnscenterchef