Advisory Board

Videncenterets Advisory Board har til opgave at rådgive styregruppen samt hjælpe med at identificere og kvalificere projekter og aktiviteter.