Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

7 timer

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Dette er inspirationsmateriale til underviseren i svejsning med fleksibel svejserobot (AMU fag. nr. 49485).
Materialet kan også give inspiration til undervisningen på EUD/EUX uddannelser, hvor man vil introducere svejsning med fleksible svejserobotter.

Beskrivelse

Dette er inspirationsmateriale og vejledende undervisningsplan til underviseren relateret til kompendiet til svejsning med fleksible svejserobotter, som også findes her på siden.

Der en række øvelsesopgaver, som man kan vælge at inddrage i undervisningen. Alle opgaver er baseret på gruppearbejde og gruppestørrelsen bør ligge mellem 2-3 personer. Dette er for at sikre, at alle får tilstrækkelig med tid til at betjene teach-pendanten (hands on).

Sidst i dette materiale, er der et opgavekatalog, hvor opgaverne nr. 1- 8 er tiltænkt dette fag. nr. 49485. De øvrige opgaver kan anvendes til de andre fag inden for robotsvejsning. Det er forsøgt, at ensrette materialedimensioner, således at de anvendes til flere opgaver.

Opgaverne 1 – 8, har til hver opgave en arbejdstegning med mål og svejsesymbol samt en opgavevejledning, som informerer om, hvad der skal ske og hvilke læringsmål opgaven tager sigte på.
Opgaverne ligner tekstmæssigt hinanden, så det er særligt kompleksitet og niveau, som skaber progressionen.

Læringsmål

  • Viden om ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot
  • Viden om sikkerheds- og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot
  • Viden om robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsning
  • Deltageren kan vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.