Målgruppe

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

37 timer

Uddannelse

Smedeuddannelsen

CNC-teknikeruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Dette er inspirationsmateriale til underviseren i offline programmering af svejserobot (AMU fag. nr. 49483).
Materialet kan også give inspiration til undervisningen på EUD/EUX uddannelser, hvor man vil introducere offline programmering af svejserobotter.

Beskrivelse

Dette er inspirationsmateriale og vejledende undervisningsplan til underviseren relateret til kompendiet til offline programmering af svejserobotter, som også findes her på siden.

Der en række øvelsesopgaver, som man kan vælge at inddrage i undervisningen. Alle opgaver er baseret på, at deltagerne arbejder ved hver sin PC. Overførelse og afprøvning af programmer på den fysiske robotcelle, kan med fordel foregår som gruppearbejde med en gruppestørrelse på 2-4 personer.

Sidst i dette materiale, er der et opgavekatalog, hvor alle opgaverne nr. 1- 14 er tiltænkt dette fag. nr. 49483. (Opgaver kan også anvendes til de andre fag inden for robotsvejsning). Det er forsøgt, at ensrette
materialedimensioner, således at de anvendes til flere opgaver.

Opgaverne 1 – 14, har til hver opgave en arbejdstegning med mål og svejsesymbol samt en opgavevejledning, som informerer om, hvad der skal ske og hvilke læringsmål opgaven tager sigte på. Opgaverne ligner tekstmæssigt hinanden, så det er særligt kompleksitet og niveau, som skaber progressionen.

Læringsmål

  • Viden om 3D konstruktioner og import og konvertering af forskellige filformater
  • Viden om opsætning af robotcellen med fikstur og manipulator
  • Viden om grundlæggende offline programmering af svejserobotter
  • Viden om hvordan der arbejdes med simulering
  • Deltageren kan importere og konvertere 3D konstruktionsfiler
  • Deltageren kan opbygge en robotcelle med fikstur og manipulator til produktion af et ukompliceret emne
  • Deltageren kan offline programmere på grundlæggende niveau
  • Deltageren kan gennemføre simulering inden svejsning påbegyndes og vurdere, om programmet kan anvendes i praksis

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.