Undervisningsmateriale til kursus i droner

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

48 timer 00 minutter

Fagområde

Elektrikeruddannelsen, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Introduktionskursus til droner

Forfattere

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Eleven forstår en drones grundlæggende opbygning og funktioner, samt harnødvendig viden om sikkerhed og gældende love & regler i forbindelse med flyvning af disse
  • Eleven kan efter forløbet erhverve sig et dronetegn (kategori C0) online
  • Eleven kan analysere, planlægge, sikkerhedsvurdere og udføre flyvninger efter gældende lov
  • Eleven kan efterfølgende flyve droner i kategorien C0 og evt. tage yderligere kurser for at opgradere til droner i højere kategorier.

Beskrivelse

Kurset klæder faglærere på til at inddrage brug af droner i undervisningen på introducerende niveau. Der arbejdes med både teoretiske og praktiske øvelser.
Mange betragter droner som legetøj, men de er allerede nyttige og nødvendige inden for inspektion, overvågning, skadesbedømmelse, eftersøgninger, brandbekæmpelse, opmåling og landbrug med mere. Behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for området forventes at stige kraftigt inden for området i de kommende år, hvad enten der er tale om operatører, specialister eller teknikere.Få inspiration til hvorledes du som faglærer kan inddrage droner i din undervisning.
På kurset har vi særligt fokus på koblingen til EUD fagene Landbrug, EL, Automation og Data.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.