Undervisningsmateriale; MTM: bearbejdning

Målgruppe

Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

37 timer

Fagområde

Industriteknikeruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

MTM: bearbejdning

Forfattere

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere.

Læringsmål

  • Deltageren kan med viden om maskinens opbygning, funktioner og akse-systemer programmere i ISO, dialog eller afvikle programmer via post-processer fra CAM og udføre spåntagende bearbejdning på MTM-maskiner med 2 spindler. Endvidere kan deltageren programmere og afvikle programmer i akserne X,Y,Z,C,W samt oprette værktøjer, herunder de specielle værktøjer til MTM bearbejdning.

Beskrivelse

På H3 forløbet på Metal-afdelingen på TECHCOLLEGE gør vi på vi valgfaget (55102) brug af MTM-bearbejdning (47409), hvor faget dog bliver udvidet fra 5 akset bearbejdning til 7-akset med 2 spindler. Eleven får kendskab til grundig simulering, opsætning af værktøjer, aksevalgsynkronisering af øvre og nedre spindler og opsætning af MTM-maskinen i Cam systemet. Dette foregår ved tavleundervisning, hvorefter eleven selv skal arbejde med Mill-Turn funktionen i Mastercam. Vi bruger på H3 forløbet en indkøbt tutorial udarbejdet af Mastercam til start programmeringen. Heri får eleven mulighed for at blive guidet rundt i de fleste elementer til MTM programmering. Eleven kan til MTM bearbejdningen udnytte tidligere lærte kompetencer inden for bearbejdning, hvori det kan nævnes C&Y akse bearbejdning og 5 akset bearbejdning, hvor valg af plan- og bearbejdningsformer kommer dem til stor hjælp.

Da vores nye maskine, DMG Mori, lige er blevet sat op og der stadigvæk mangler en maskinenhed til vores ”Sinutrain” og postprocessorer til vores Cam del, bruger vi en ”Generic Fanuc MT Machine” til vores simuleringer. Ligeså snart maskinenheden ankommer til vores ”Sinutrain”, vil der blive undervist ud fra en nyligt tilkøbt undervisningskuffert fra DMG Mori, så vi udover MTM programmering i CAM, ligeledes programmere i Dialog offline - og derefter trådløst kan overføre program og bearbejde ud fra vores program på DMG Maskinen.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.