Snerydning i Microslev – Matematik (4.-6. klasse)

Målgruppe

Diverse / Andet

Fag / Emner

Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

2 timer 15 minutter

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Elektrikeruddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Procesoperatøruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

I dette forløb skal eleverne lægge en plan for snerydningen i en by og gennemføre denne ved hjælp af en sneplov, de selv designer og programmerer. Eleverne træder ind i en modelleringsproces, hvor de skal identificere udfordringen og skabe en løsning gennem en iterativ proces med vægt på samarbejde, kreativitet og problemløsning.

Dette forløb er blevet downloadet af 3 brugere.

Læringsmål

  • Matematikfaglige mål efter 6. klasse: Kompetenceområde og -mål: Matematiske kompetencer: Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik.
  • Matematikfaglige mål efter 6. klasse: Færdigheds- og vidensmål: Modellering: Eleven kan anvende enkle matematiske modeller./Eleven har viden om enkle matematiske modeller.
  • Matematikfaglige mål efter 6. klasse: Kompetenceområde og -mål: Tal og algebra: Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger.
  • Matematikfaglige mål efter 6. klasse: Færdigheds- og vidensmål: Algebra: Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger./Eleven har viden om variables rolle i formler og om brug af variable i digitale værktøjer. (fase 2)
  • Matematikfaglige mål efter 6. klasse: Færdigheds- og vidensmål: Algebra: Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge./Eleven har viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. (fase 3)
  • Teknologiforståelsesmål: Kompetenceområde og -mål: Teknologiforståelse: Eleven kan handle med overblik med digitale teknologier i arbejdet med konkrete problemstillinger fra lokalsamfundet.
  • Teknologiforståelsesmål: Færdigheds- og vidensmål: Digital design og designprocesser: Eleven kan identificere et problemfelt og rammesætte en designproces med henblik på design af digitale artefakter til gavn for individ og fællesskab./Eleven har viden om kompleks problemløsning, rammesætning og designprocesser for individ og fællesskab.
  • Teknologiforståelsesmål: Færdigheds- og vidensmål: Programmering: Eleven kan modificere, konstruere og fejlrette programmer./Eleven har viden om konstruktion, fejlfinding og fejlretning af programmer.

Beskrivelse

Eleverne skal i makkerpar eller mindre grupper designe og bygge en sneplov til Ozobot’en, så de kan rydde Microslev for sne. Fire makkerpar arbejder sammen om at rydde Microslev for sne - de skal altså dele byen op i fire dele, hvor hver gruppe har ansvar for deres del. Ozobot’ens rute gennem byen skal planlægges og kodes via blokprogrammering i Ozoblockly. Eleverne fremstiller ploven, planlægger, begrunder og koder ruten gennem byen samt vurderer og præsenterer deres arbejde og løsning. Forløbet varer 2-3 lektioner. Det er dog muligt at udvide forløbet ved at lægge større vægt på designprocessen, tilføje 3D-tegning og print etc.

Kriterier:
Sneploven skal laves af karton.
Sneploven må ikke tapes eller limes fast på Ozobot’en.
Fire sneplove deles om at rydde Microslev for sne.
Snerydningen skal tage så kort tid som muligt.
Alle elever skal arbejde med både udarbejdelse af sneplov og blokprogrammering.

Yderligere kriterier du kan tilvælge som lærer:
Sneploven skal sætte farten ned ved skolen og andre steder, der kræver særlig opmærksomhed.
Hovedveje skal ryddes før mindre veje.
Området omkring skolen skal ryddes to gange.
Etc.

Arbejdsformer:
Gruppearbejde (2 personer pr. gruppe)

Differentiering:
Eleverne kan rydde sne på forskellige begrænsede områder. Begynderens sneplov kan køre på lige strækninger evt. med få sving, mens den øvede kan arbejde med flere sving, rundkørsel, stop ved togskinner mv. Se Yderligere kriterier under “Sådan gør du”.

Materialer:
Du skal bruge:
Ozobot
Computer eller tablet der kan tilgå https://ozoblockly.com/. Hvis eleverne anvender tablet, kan de hente app’en “Ozobot Evo”.
Microslev-måtter
Karton
Lim
Tape
Lærerens tyggegummi
Sakse
“Sne” i form af små stumper vat, centicubes eller lignende. Ikke kugleformede.

Forløbet er udviklet af CFU Nordjylland, Techbotteriet

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.