Samlet materiale – offline programmering af svejserobotter

Målgruppe

Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

37 timer

Fagområde

Smedeuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, CNC-teknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Her findes det samlede materiale - kompendie, inspirationsmateriale til underviseren og vejledninger til øvelsesopgaver - vedrørende AMU fag nr. 49483: Offline programmering af svejserobot

Læringsmål

  • Viden om 3D konstruktioner og import og konvertering af forskellige filformater
  • Viden om opsætning af robotcellen med fikstur og manipulator
  • Viden om grundlæggende offline programmering af svejserobotter
  • Viden om hvordan der arbejdes med simulering
  • Deltageren kan importere og konvertere 3D konstruktionsfiler
  • Deltageren kan opbygge en robotcelle med fikstur og manipulator til produktion af et ukompliceret emne
  • Deltageren kan offline programmere på grundlæggende niveau
  • Deltageren kan gennemføre simulering inden svejsning påbegyndes og vurdere, om programmet kan anvendes i praksis

Beskrivelse

Her kan det samlede materiale til undervisningsforløbet om offline programmering af svejserobotter downloades.