Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

2 timer

Uddannelse

Personvognsmekanikeruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Her finder du flere multiple choice-test, som kan anvendes inden for personvognsmekaniker.

Beskrivelse

Adgang- og sluttestene kan fx anvendes til hovedforløb 1 som indikation på lærlinge grundlæggende kompetencer i el, samt efter endt fag. Derudover kan sluttest for diagnosesystemer anvendes til hovedforløb 3 enten før under eller efter.

Testene kan naturligvis også anvendes i andre øjemed, og kan ses som inspiration og eller supplement til undervisningen i forskellige fag:
Fx fagene:
– Eftersyn og kontrol af lys, visker og akkumulator
– fejlfinding på elektriske systemer og sikkerhed på el/hybrid

Læringsmål

  • Lærlingen kan ved anvendelse af måle- og diagnoseudstyr udmåle bilens elektriske systemer ud fra sin viden om og forståelse af begreber som spænding, strøm, modstand, effekt samt serie- og parallelforbindelser
  • Lærlingen har viden om analogteknik og digitalteknik i forbindelse med elektriske systemer i personbiler
  • Lærlingen har viden om sensorer og aktuatorer i forbindelse med elektriske systemer i personbiler
  • Lærlingen kan anvende el-diagrammer og anden dokumentation i forbindelse med enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på personvogne
  • Lærlingen har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med elektriske systemer
  • Lærlingen har viden om den grundlæggende opbygning af eldrevne/ hybride køretøjer
  • Lærlingen har viden om de grundlæggende sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med arbejde på eldrevne/hybride køretøjer og kan anvende personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900)
  • Lærlingen kan udvælge og anvende det bedst mulige værktøj til opgaver i forbindelse med en elbils komponenter

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.