Opgave 5 – Kantsøm, firkantrør med forskellige svejseparametre

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

1 timer

Fagområde

Smedeuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Her finder du detaljerede vejledninger og tegninger til opgaverne, der er beskrevet i kompendiet om svejsning med fleksibel svejserobot

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere.

Læringsmål

  • På et rutineret niveau: Betjene den fleksible svejserobot
  • På et rutineret niveau: Opstille fikstur og fastspænde emne
  • På et rutineret niveau: Fremstille et program til lineær svejsesømme rundt om et firkantrør
  • På et rutineret niveau: Vælge forskellige svejseparametre til flere svejsesømme
  • På et rutineret niveau: Afvikle programmet både som simulering/test og med svejsning
  • På et rutineret niveau: Overholde krav til sikkerhed og arbejdsmiljø

Beskrivelse

Denne øvelsesopgave handler om at få indarbejdet en rutine i betjening af svejserobotten og fremstilling af program til to svejsninger rundt om et firkantrør ud fra en fikstur opstilling, som sikrer ensartethed. Endvidere handler øvelsen om at kunne anvende forskellige svejseparametre til de to svejsninger i opgaven.
Øvelsen gennemføres som gruppearbejde.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.