Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

7 timer 30 minutter

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

CNC-teknikeruddannelsen

Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Disse tre øvelsesopgaver handler om, at få grundlæggende styr på offline programmering af emner med både lineær og cirkulær svejsesømme. Endvidere handler øvelserne om, at kunne importere og positionere CAD emner og fiksturer til den virtuelle robot, samt at kunne foretage simulering af programmerne med henblik på kollisionstjek og bestemmelse af cyklustid.

Beskrivelse

Øvelsernes programmeringsdel gennemføres individuelt, og som gruppearbejde når programmet til opgave 1 og 2 skal overføres og afprøves på den fysiske robot.

Der er vejledende afsat en hel dag til de tre øvelsesopgaver.

Læringsmål

  • Gemme 3D CAD-emnefiler til den filtype som offline programmet anvender
  • Importere og positionere CAD-emner og fiksture i den virtuelle robot
  • Fremstille offline programmer til lineær og cirkulær svejsesømme
  • Foretage simulering og kollisionstjek samt bestemme programmets cyklustid
  • Overføre programmet fra offline programmet til den fysiske robot og afprøve det uden svejsning
  • Overholde krav til sikkerhed og arbejdsmiljø på den fysiske svejserobot

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.