Novel engineering – Dansk (4.-6. klasse)

Målgruppe

Diverse / Andet

Fag / Emner

Grundfag (Dansk, matematik, sprog)

Varighed

2 timer 15 minutter

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Elektrikeruddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Procesoperatøruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Forløbet stiller skarpt på litteraturlæsning og litteraturundervisning, men på en hands-on måde med udgangspunkt i Microslev, der fordrer kreativitet og viden til løsning af en “udfordring”. Forløbet kaldes Novel engineering, fordi man på baggrund af læsning skal kreere en løsning gennem en iterativ proces med fokus på samarbejde, idegenerering, idé-udvælgelse, problemløsning, fremstilling og præsentation.

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Dansk-faglige mål efter 4. klasse: Kompetenceområde og -mål: Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. Færdigheds- og vidensmål: Fortolkning: Eleven kan forklare sin tekstforståelse/eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster Kompetenceområde og -mål: Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
  • Dansk-faglige mål efter 4. klasse: Færdigheds- og vidensmål: Fortolkning: Eleven kan forklare sin tekstforståelse/eleven har viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster
  • Dansk-faglige mål efter 4. klasse: Kompetenceområde og -mål: Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.
  • Dansk-faglige mål efter 4. klasse: Færdigheds- og vidensmål: Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende/eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder
  • Teknologiforståelsesmål: Kompetenceområde og -mål: Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer
  • Teknologiforståelsesmål: Færdigheds- og vidensmål: Digital design og designprocesser: Eleven kan fremstille digitale artefakter, der udtrykker egne ideer/Eleven har viden om udvalgte digitale teknologier og deres egenskaber (fase 1).
  • Teknologiforståelsesmål: Færdigheds- og vidensmål: Digital design og designprocesser: Eleven kan argumentere for enkelte designvalg og samtale om egen designkompetence/Eleven har viden om at give og modtage feedback i en designproces (fase 2).

Beskrivelse

Eleverne skal i grupper læse en historie fremstillet af en anden af klassens grupper (gruppelæsning). Herefter skal de i gruppen undersøge teksten og finde det problem i teksten, der er vigtigst for historien.
På baggrund af problemet skal gruppen nu idegenerere alle de løsninger de kan komme i tanke om. Alle løsningsforslag skrives ned på post-its. Gruppen vælger nu et løsningsforslag at gå videre med. Løsningen på problemet skal nu fremstilles. Hertil bruger eleverne forskellige materialer (pap, modellervoks, piberensere osv.) Løsningen skal præsenteres og begrundes i teksten. Gruppen planlægger sammen, hvordan de vil præsentere deres løsning. Som tillæg hertil, kunne man endvidere give dem opgaver, der fik dem til at tage stilling til personkarakteristik og miljøbeskrivelse, da disse ofte vil danne grundlaget for udformningen af deres løsning.

Arbejdsformer
Gruppearbejde (4 personer pr. gruppe)

Differentiering
Hvis man vil arbejde videre med teksten og andre teknologier, kunne man lade eleverne digte videre på historien ved fremstilling af film, lyd og skrift.

Materialer
Du skal bruge:
Papir
Pap
Sakse
Lim (pistoler)
Sugerør
Tekstiler af forskellig art
Tusser
Modellervoks
og andet

Forløbet er udviklet af CFU Nordjylland, Techbotteriet

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.