Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

35 timer

Uddannelse

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Omfattende undervisningsmaterialet om måleteknik og kalibrering til valgfrit specialefag på elektronik- og svagstrømsuddannelsen.

Beskrivelse

Dyk ned i dette omfattende undervisningsmateriale om måleteknik og kalibrering, hvor eleverne får dybdegående indføring i måleteknikkens grundbegreber (præcision og nøjagtighed), får viden om tolerancer, referencer, normaler og sammenlignende målinger.
De får desuden kendskab til sporbarhedskæder og viden om brug af usikkerheder i forbindelse med målinger: Bestemmelse af usikkerheder på udstyr, usikkerhedsbudgetter, målingers troværdighed i denne forbindelse, sammenligning af egne målinger med andre målinger, dokumentation af at måleudstyret måler korrekt og sporbarhed i forbindelse med egne målinger.
Eleven lærer også at kalibrere målinger foretaget med sensorer: Et-punktskalibreringer og deres validitet, flerpunktskalibreringer.

Materialet består af fire power point-præsentationer og øvelser hertil.

Læringsmål

  • Eleven lærer om måleteknikkens grundbegreber (præcision og nøjagtighed) og kan gøre rede for forskellen.
  • Eleven har viden om tolerancer, referencer, normaler og sammenlignende målinger.
  • Eleven har kendskab til sporbarhedskæder.
  • Eleven har viden om brug af usikkerheder i forbindelse med målinger.
  • Eleven kan kalibrere målinger foretaget med sensorer.
  • Eleven kan føre logbog over instrumenter/sensorer.

Materialet er blevet downloadet af 15 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.