Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

2 timer 15 minutter

Uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen

Procesoperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Vis mere
Automation & Robotteknologi (Nord)

Eleverne skal i dette forløb selv designe en lagerrobot som skal flytte en kasse fra et punkt til et andet.

Beskrivelse

Sådan gør du:
Inden undervisningen starter:
Lav en bane med markering hvor kassen skal ligge og en markering af hvor kassen skal hen. Dette skal være ens for alle elever.

Som kasse er det oplagt at lave den ud af 6 klodser fra Spike-sættet. Se billede i lektionsplanen (downloades nedenfor).

Sørg for at SPIKE softwaren er installeret på computeren og at byggevejledning til Grundmodel 1, evt. grundmodel 2 er downloadet.

Sørg for at alle har adgang til vejledningen (downloades nedenfor).

Under undervisningen:
Introducer forløbet, evt. via præsentationen (downloades nedenfor)

Hvis dem banen og forklar dem at de nu skal bygge en robot der kan flytte en kasse fra den ene markering til den anden markering. Forklar eventuelle regler for flytning af kassen (se mere under differentiering).

Få eleverne til at bygge Grundmodel 1. Dette tager ca. 10-15 minutter. Hvis man gerne vil have mere tid til selve forløbet, kan grundmodellen evt. være bygget inden undervisningen starter.

Når de er færdig med Grundmodellen, så få dem til at brainstorme på hvordan de kan bygge et værktøj til robotten som kan tage kassen og flytte den. Brug evt. brainstorm øvelsen beskrevet i vejledningen (downloades nedenfor). Den tager 10-15 minutter.

Lad dem bygge deres ide og prøve sig frem. Jo mere tid der er til denne del jo bedre, så de kan nå at prøve af og redesigne den. Er nogen elever hurtig færdige med en god løsning, kan man udfordre dem ved at lave nye regler. (se under differentiering)

Slut forløbet af med at alle kigger imens de prøver deres robotter af på skift. Hav gerne en snak til sidst om hvilke løsninger der fungerede bedst og hvorfor.

Arbejdsformer:
Gruppearbejde

Differentiering:
Hvis det er for svært for eleverne at selv bygge et værktøj til robotten, kan man give dem en byggevejledning til en gribearm. Den ligger under Grundmodel 2 – værktøj. Herefter kan man så udfordre dem ved at få dem til at forbedre den.

Man kan gøre udfordringen svært eller nemt via design af banen.
Ting man kan gøre ved banen:
– Sætte udfordinger op som robotten skal kører uden om
– Lave afleverings markeringen i en anden højde end der hvor kassen bliver afhentet.
– Gør banen meget præcis, så robotten har mindre plads at bevæge sig på.
– Ændre størrelsen og formen på kassen der skal flyttes.

Derudover kan man også differentiere udfordringen via regler, dette kunne eksempelvis være:
– Robotten skal løse opgaven inden for en bestemt tid.
– Robotten skal løfte kassen over gulvet når den flytter den.
– Robotten skal kunne finde kassen uanset hvor den starter på banen. (det kræver sensorer)
– Robotten skal kunne “mærke” at en anden robot eller menneske er tæt på og køre uden om. (det kræver sensorer)

Materialer:
LEGO Spike-sæt.
En computer med LEGO Education Spike-software.

Forløbet er udviklet af CFU Nordjylland, Techbotteriet

Læringsmål

  • Give en forståelse for mekaniske og tekniske løsninger på robotter.

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.