Kursus i klimahandling og klimaregnskab i praksis

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen, Smedeuddannelsen, Elektronik- og svagstrømsuddannelsen, Elektrikeruddannelsen, Data- og Kommunikationsuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Værktøjsuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Bliv klogere på fremtidens kompetencebehov på klimaområdet med kurset ”Klimahandling og klimaregnskab i praksis”.

Forfattere

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Overblik over klimadagsordenen og klimabegreberne
  • Viden om metodisk arbejde med klimadata med udgangspunkt i standarden Greenhous Gas Protocol (GHGP)
  • Introduktion til at identificere, beregne og rapportere klimadata (scope 1-3) samt opstille et klimaregnskab (CO2-baseline)
  • Introduktion til arbejdet med klimamålsætninger og klimahandlingsplaner
  • Introduktion til klimaledelse

Beskrivelse

Kurset er opbygget efter en tretrinsmodel. På det første trin tager vi en tur i helikopteren og ser på de forskellige overordnede perspektiver, som vi mødes med som virksomheder. Vi tager også et historisk perspektiv på klimaet, så du forstår den forskningsmæssig og politiske baggrund for overhovedet at beskæftige sig med klima. Kun ved at forstå fortiden, kan vi handle rationelt på nutiden og fremtidens udfordringer.

På næste trin gennemgår vi principperne for Greenhouse Gas Protokol, som er den toneangivende internationale standard på området.

På sidste trin går vi i praksis og ser lidt bl.a. på, hvordan man i praksis leder og involverer organisationen i klimaarbejdet.

Download PDF-materialet til kurset her.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.