Målgruppe

Diverse / Andet

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

Uddannelse

Værktøjsuddannelsen

Automatik- og procesuddannelsen

Smedeuddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Vis mere
Automation & Robotteknologi (Nord)

På EUC Nordvest er der blevet kigget dybt i skolens skraldespande som en del af videnscenter-projektet Grønt Aftryk. Målet var at afdækket skolens affaldsmængder og typer og få sat gang i processen med at sikre affaldssortering efter de nationale sorteringskriterier og sikre, at skolernes affald i større grad sorteres til genanvendelse end tidligere. Find inspiration til at påbegynde affaldssorteringen på din skole her eller bare gode argumenter til, hvorfor det er en god idé at komme i gang.

Beskrivelse

Formålet med projektet Grønt Aftryk er at kortlægge og optimere ressourceforbruget på EUC Nordvest og komme i mål med en undersøgelse, der går i dybden med nuværende vaner og problemzoner i relation til ressourceforbrug.

Download rapporten her og få indblik i mængden og affaldssammensætningen af restaffaldet på EUC Nordvest. Her viste der sig bl.a. et betydeligt potentiale for en udvidet affaldssortering i de nationale affaldsfraktioner og analysen viste, at op mod 60 % af restaffaldsmængden kan sorteres i genanvendelige fraktioner fremfor at ende som forbrændingsaffald.

Analysen viste desuden, at en udvidet affaldshåndtering i fraktionerne plast, jern/metal, pap, papir, glas og madaffald kan implementeres uden, at det påvirker de samlede udgifter for affaldshåndteringen på skolen.

Dette skyldes, at ved en bedre affaldssortering opnås bedre afregningspriser på affaldet, som dækker udgifterne til ekstra containerleje og flere affaldsafhentninger fra renovationsselskab.

Læringsmål

  • Afdækket skolens affaldsmængder og typer
  • Afklaring af om det vil være omkostningstungt at sortere mere
  • Hvordan påvirker øget sortering skolens CO2-aftryk

Materialet er blevet downloadet af 8 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.