Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

23 timer

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Kompendiet er udviklet som undervisningsmateriale til AMU fag nr. 49485 - svejsning med fleksible svejserobotter, men kan også give inspiration til EUD/EUX uddannelser hvor man ønsker at introducere svejsning med fleksible svejserobotter.

Beskrivelse

I de seneste 10 år har der været en stor udvikling inden for små fleksible robotter. Denne udvikling har også medført forskellige løsninger inden for automatiseret svejsning. Disse fleksible svejserobotter er kendetegnet af, at de er mobile, programmeringen foregår ofte let og intuitivt samt, at de er forholdsvis nemme at tilpasse til nye opgaver. Derfor er de egnet til at kunne indgå i produktion af håndterlige emner i små styktal, hvilket gør dem attraktive for flere virksomheder, som ønsker en fleksibel automatisering i deres produktion.

Dette undervisningsmateriale er ikke udviklet til én specifik robotløsning, men indeholder generelle emner, som i den skrivende stund er relevant, når man skal arbejde med fleksible svejserobotter.

Endvidere indeholder undervisningsmaterialet en række øvelsesopgaver, som skal bibringe kursusdeltageren/eleven de ønskede kompetencer.

Der foreligger også et inspirationsmateriale til underviseren, som bl.a. indeholder didaktiske overvejelser samt en vejledende undervisningsplan og et opgavekatalog med tilhørende materialeoversigt.

Læringsmål

  • Viden om ved hvilke typer af svejseopgaver/produktionsopgaver der med fordel kan anvendes mobil og let omstilbar svejserobot
  • Viden om sikkerheds- og arbejdsmiljørisici forbundet med betjening af fleksibel svejserobot
  • Viden om robottens opbygning og funktionalitet, herunder indbygget fiksturværktøj og programmeringsmuligheder og begrænsning
  • Deltageren kan vurdere i hvilke situationer manuel svejsning kan erstattes med svejsning med mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan opsætte og betjene mobil og let omstilbar svejserobot
  • Deltageren kan foretage programmering og optimering af mobil og let omstilbar svejserobot, herunder opstilling med fikstur

Materialet er blevet downloadet af 16 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.