Kompendie – offline programmering af svejserobotter

Målgruppe

Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

37 timer

Fagområde

Smedeuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, CNC-teknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Automatik- og procesuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Kompendiet er udviklet som undervisningsmateriale til AMU fag nr. 49483 - offline programmering af svejserobotter, men kan også give inspiration til EUD/EUX uddannelser hvor man ønsker at introducere offline programmering

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Viden om 3D konstruktioner og import og konvertering af forskellige filformater
  • Viden om opsætning af robotcellen med fikstur og manipulator
  • Viden om grundlæggende offline programmering af svejserobotter
  • Viden om hvordan der arbejdes med simulering
  • Deltageren kan importere og konvertere 3D konstruktionsfiler
  • Deltageren kan opbygge en robotcelle med fikstur og manipulator til produktion af et ukompliceret emne
  • Deltageren kan offline programmere på grundlæggende niveau
  • Deltageren kan gennemføre simulering inden svejsning påbegyndes og vurdere, om programmet kan anvendes i praksis

Beskrivelse

I takt med at virksomhederne integrerer 3D-CAD software og svejserobotløsninger i deres produktion, er det et oplagt valg, at fortage selve programmeringsarbejdet offline på en virtuel 3D robotcelle. På den måde kan virksomhedens fysiske svejserobot forsætte sin produktion, mens nye produkter programmeres
og simuleres på den virtuelle robot. På dette kursus lærer deltageren, at offline programmere på et grundlæggende niveau og anvende ekstern akse/manipulator.

Undervisningsmaterialet er ikke udviklet til et specifikt software, men indeholder generelle emner, som i den skrivende stund er relevant, når man skal arbejde med offline programmering af svejserobot.

Endvidere indeholder undervisningsmaterialet en række øvelsesopgaver, som skal bibringe kursusdeltageren de ønskede kompetencer.

Der foreligger også et inspirationsmateriale til underviseren, som bl.a. indeholder didaktiske overvejelser samt en vejledende undervisningsplan og et opgavekatalog med tilhørende materialeoversigt.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.