Målgruppe

Grundskole

Diverse / Andet

Fagområde

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

2 timer 15 minutter

Uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen

Procesoperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Vis mere
Automation & Robotteknologi (Nord)

Dette forløb har længdemål som omdrejningspunkt - og der kan arbejdes med ikke-standardiserede måleenheder ligesom der kan stilles udfordringsopgaver, hvor eleverne arbejder med omregning fra ikke-standardiserede måleenheder til standardiserede mål.

Beskrivelse

I dette forløb anvender eleverne robotten til at måle omkreds af rektangulære former med.
Det kan eksempelvis være en stol eller et bord, som eleverne koder robotten til at køre rundt om. Der tælles hvor mange ”robot-længder”, der er rundt om (omkreds, ikke-standardiserede måleenheder).
Eleverne arbejder med rektanglets samlede omkreds – og der gives mulighed for at gætte (både sidelængder og omkreds) samt efterprøve formens sidelængder og omkreds.

Differentiering
Såfremt eleverne behøver ekstra udfordringer, kan de efterfølgende arbejde med formaliserede mål. De kan undersøge med en lineal, hvor langt robotten kører frem hver gang der tastes ”pil frem”. Dernæst kan de tælle/beregne antallet tast og omregne disse til standardiserede mål (meter eller centimeter).
Eleverne kan også arbejde med retvinklede figurer, der er L- eller U-formet.
Hvis der er adgang til iPads kan der også her arbejdes med at kode Bee-Bot’ten fra denne.

Materialer
Rektangulære ting, der kan stå på gulvet, som Bee-Bot kan køre rundt om

Forløbet er udviklet af CFU Nordjylland, Techbotteriet

Læringsmål

  • Teknologiforståelsesmål: Kompetenceområde og -mål: Eleven kan handle hensigtsmæssigt med digitale teknologier i afgrænsede situationer fra deres hverdag
  • Teknologiforståelsesmål: Færdigheds- og vidensmål: Programmering: Eleven kan følge og tilrette simple programmer Eleven har viden om grundlæggende konstruktioner i programmeringssprog baseret på ikoner.
  • Matematik - geometri og måling (efter 3. klassetrin): Eleven kan anvende geometriske begreber og måle
  • Matematik - geometri og måling (efter 3. klassetrin): Fase 2 Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt
  • Matematik - geometri og måling (efter 3. klassetrin): Fase 2 Færdigheds- og vidensmål: Eleven har viden om standardiserede og ikke­standardiserede måleenheder for længde, tid og vægt samt om analoge og digitale måleredskaber.

Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.