Grundlæggende programmering – Fanuc Robot

Målgruppe

Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

36 timer 00 minutter

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen, Smedeuddannelsen, Industriteknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

På denne side kan du downloade et kompendium til kursus i grundlæggende programmering af en Fanuc Robot. Deltageren opnår, gennem teoretisk og praktisk undervisning, en grundlæggende indsigt i robottens funktion og anvendelsesområde samt bevægelsesmønster.

Dette forløb er blevet downloadet af 23 brugere.

Læringsmål

  • Opbygge enkle programmer ved hjælp af joint-, lineære og cirkulære bevægelser
  • Redigere i ovennævnte programmer
  • Forstå hvorledes robottens bevægelses systematik (sokkel-, håndleds-, og værktøjskoordinater) fungerer i praksis
  • Starte, genstarte og stoppe robotten i et programforløb
  • Vurderer opbygningen af et program, med henblik på program flow, herunder procesvurdering, program struktur samt programmerings- og koordinatsystematik

Beskrivelse

Deltageren opnår, gennem teoretisk og praktisk undervisning, en grundlæggende indsigt i robottens funktion og anvendelsesområde samt bevægelsesmønster.
Deltageren får kendskab til:

• Sikkerheden omkring robotten og programkørsel af jobbene.
• Forskellige kommandobegreber, der anvendes i forbindelse med fejlfinding.

Deltageren kan, efter nødvendigt jobinstruktion (sidemandsoplæring) i virksomheden, overskue programmer og udføre indøvede korrektioner i forbindelse med betjening og overvågning af robotten.

Deltagerne har erhvervet sig en teoretisk viden vedrørende forhold, som har betydning for den daglige praktiske anvendelse af robotter, herunder:

• Procesvurdering
• Programstruktur
• Programmeringssystematik
• Koordinatsystematik

Download filerne til kurset nedenfor. Materialet er udformet som selvinstruerende undervisningsmateriale, således at elever/deltager kan arbejde selvstændigt med materialet.

Hvis man ønsker at tilrette materialet til lokal brug, kan en redigeringsbar Word-fil rekvireres hos Videnscentret på chbs@mercantec.dk.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.