Målgruppe

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

48 timer 00 minutter

Uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen

Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Smedeuddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

På denne side kan du downloade et kompendium til kursus i grundlæggende robotteknik på Universal Robot CB3. Deltageren opnår, gennem teoretisk og praktisk undervisning, en grundlæggende indsigt i robottens funktioner, anvendelsesområder samt bevægelsesmønster.

Beskrivelse

Deltageren får kendskab til:

• Sikkerheden omkring robotten og programkørsel af jobbene.

• Forskellige kommandobegreber, der anvendes i forbindelse med fejlfinding.

Deltageren kan, efter nødvendigt job instruktion (sidemands oplæring) i virksomheden, overskue programmer og udføre indøvede korrektioner i forbindelse med betjening og overvågning af robotten.
Deltagerne har erhvervet en teoretisk viden vedrørende forhold, som har betydning for den daglige praktiske anvendelse af robotter, herunder:

• Procesvurdering
• Programstruktur
• Programmeringssystematik
• Koordinatsystematik

Afsnittene om sikkerhed skal læses først – og derefter kan man gå videre med opgaverne. Der vil være hjælp til løsning af den enkelte opgave i selve opgaven, mens en dybere forklaring kan findes i teorikompendiet. Opgaverne vil indeholde nøgleord som kan findes i indholdsfortegnelsen. Det er ikke alle robottens funktioner som gennemgås i dette forløb, men alle dem som skal bruges til at løse opgaverne er beskrevet i kompendiet.

Robotten er indstillet til at bruge engelsk, selvom der er mulighed for dansk. Årsagen til at der alligevel bruges engelsk, er at al den hjælp som findes under support på Universal Robots side er på engelsk.

Dette kompendie er udarbejdet med udgangs i softwaren PolyScope 3.7.

Læringsmål

  • Opbygge enkle programmer ved hjælp af joint-, lineære og cirkulære bevægelser.
  • Redigere i ovennævnte programmer.
  • Forstå hvorledes robottens bevægelses systematik (sokkel-, håndleds-, og værktøjskoordinater) fungerer i praksis.
  • Starte, genstarte og stoppe robotten i et programforløb.
  • At kunne vurdere opbygningen af et program, med henblik på program flow, herunder procesvurdering, program struktur samt programmerings- og koordinatsystematik.

Materialet er blevet downloadet af 34 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.